Vítejte na stránkách Toma & Laca .... :-)

      " Hospodářství se zvláštním režimem "

                   

      Nabídka služeb :

  1.  Poradenství v oblasti chovu zvířat
  2.  Asistence při  porodech zvířat

  3.  Ošetření paznechtů u koz

  4.  Drobné dílenské práce

  5. Služby osobního charakteru

  6. Služby pro rodinu a domácnost

  7. Exkurze pro školky a školy s přednáškou

  8. Antialkoholní terapie , konzultace v oblasti závislostí





27.6.2014 byla schválena registrace pod číslem provozovny

CZ 21132212


účet :

662856 / 5500



 


Přihláška

Vyplňte prosím uvedené údaje:

salamandra salamandra